ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 21 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งสุริยา จ้องกลาง (เรย์)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 227 หมู่ที่1 ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0986171667
อีเมล์ : rayforever92@yahoo.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภวุฒิ อินธุโสภณ (-tOo-)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 436/1 ถ.สำราญราษฎร์ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0999566997
อีเมล์ : sw_int@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว หทัยชนก สุวรรณราช (แอ๋ม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 44
ที่อยู่ : 40 ม.4 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
เบอร์มือถือ : 0922490376
อีเมล์ : Iammyawitch@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : หทัยรัตน์ สุวรรณราช (เอิน)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 50
ที่อยู่ : 40 ม.4 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
เบอร์มือถือ : 0616938628
อีเมล์ : earn2302@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ ทิพย์โอภาส (นุ้ย)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น :
ที่อยู่ : 2/1หมู่ที่10 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมา 30160
เบอร์มือถือ : 0981016163
อีเมล์ : nui_2309@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Natchawadee Changkeaw (ing)
ปีที่จบ : ...   รุ่น :
ที่อยู่ : บ้านคอนน้อย/เลขที่2
เบอร์มือถือ : 0622350278
อีเมล์ : ing.ice26@gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชาย สมรัฐ ฉัตรเวทิน (น้องปัีม)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น :
ที่อยู่ : 27/1 ถ. รถไฟอุทิศ อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา 30160
เบอร์มือถือ : 0956156444
อีเมล์ : pumpower52@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัชดาพร จันเติม (ปลา)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น :
ที่อยู่ : 355/80 หมู่ 1ต.โพธ์กลาง อ.เมือง
เบอร์มือถือ : 0854914418
อีเมล์ : plajang_kokung@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภาวิณี เพียงกลาง (น้ำตาล)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : ...
ที่อยู่ : อ.โนนสูง ต.หลุมข้าว จ.นครราชสีมา 30160
เบอร์มือถือ : 082-1329930
อีเมล์ : namtan_pawinee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศศิกานต์ ไพลกลาง (นุ่มนิ่ม)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น :
ที่อยู่ : 146/8 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 085-0979151
อีเมล์ : noomdekrs@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ฐิติรัตน์ ชะลอกลาง (นุช)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 42
ที่อยู่ : 67/2 ม.9 ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0800493842
อีเมล์ : nuch-1995@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เทอดศักดิ์ พิมพ์กลาง (ดี้)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 1/1บ้านเพิ่ม ซอย3 ต.โนนสูง อ.โนนสูง.จ.นครราชสีมา30160
เบอร์มือถือ : 0833841994
อีเมล์ : therdsak26_dee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม