ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ครูรดา พรจุติภัทร์
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
สายตรงผู้รับใบอนุญาต

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
เกร็ดความรู้  
วันงดสูบบุหรี่โลก 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้พิธีไหว้ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันวิสาขบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้ประชาคมอาเซียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันอาสาฬหบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้
21 กันยายน วันสันติภาพสากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การสหประชาชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์

       โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ   17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2508 โดยมีนายประจักษ์ บุณยานุเคราะห์ เป็นผู้รับใบอนุญาต 

       ตั้งอยู่ ณ เลขที่  157 ถ. ศรีธานี  ต. โนนสูง  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2 ไร่  56 ตารางวา

       เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล

       ชื่อโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์”  เป็นบรรดาศักดิ์ของ นายร้อยเอกหลวงพิทักษ์ภูเบนทร์  (ยอด  บุณยานุเคราะห์นายทหารกองหนุนกรมทหารราบที่  15  เป็นผู้ได้รับพระราชทานนามสกุลบุณยานุเคราะห์