ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ครูรดา พรจุติภัทร์
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
สายตรงผู้รับใบอนุญาต

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
เกร็ดความรู้  
วันงดสูบบุหรี่โลก 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้พิธีไหว้ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันวิสาขบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้ประชาคมอาเซียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันอาสาฬหบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้
21 กันยายน วันสันติภาพสากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การสหประชาชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์

มือขวาถือคบเพลิงที่เปล่งประกายรัศมี  อยู่ภายในวงรอบชั้นใน

 มีชื่อโรงเรียน  อำเภอ  จังหวัด  อยู่ในวงรอบนอก


ความหมายของสัญลักษณ์

     1.  มือถือคบเพลิง หมายถึง ความมั่นคง  ยึดมั่น  เชื่อมั่น
     2. 
คบเพลิง  หมายถึง  ความสว่างสดใส
     3.  รัศมี หมายถึง ความมีชื่อเสียงทาง
การศึกษาไปทุกทิศทางดังรัศมีของคบเพลิง
     4.  ชื่อโรงเรียนอยู่ในวงกลม 
หมายถึง ความมั่นคง  ความอบอุ่น  ความปลอดภัย
     5.  วงกลมล้อมรอบ หมายถึง   อาณาเขตที่มั่นคง

สีประจำโรงเรียน
สีบานเย็น  หมายถึง  ความสวยสด  งดงาม  สดชื่น  เบิกบาน
สีกรมท่า    หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทน  เข้มแข็ง  มั่นคง