ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ครูรดา พรจุติภัทร์
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
สายตรงผู้รับใบอนุญาต

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
เกร็ดความรู้  
วันงดสูบบุหรี่โลก 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้พิธีไหว้ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันวิสาขบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้ประชาคมอาเซียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันอาสาฬหบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้
21 กันยายน วันสันติภาพสากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การสหประชาชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชพิทักษ์ภูเบนทร์

เนื้อร้อง-ทำนอง  นายภูเบนทร์  บุณยานุเคราะห์
                     (ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์2)

     พวกเราเหล่าชาวพิทักษ์ภูเบนทร์      นามเด่น  เป็นศรีสุขสดใส
รากฐาน   มั่นคง  ดั่งร่มไทร                  เฟื่องฟ้าชัย  ระบือไกลทั่วธานินท์
กรมท่า  ก้าวไป  ในวิทยาการ               กล่าวขับขาน  บานเย็น  เด่นสดใส
เรียนดี  กีฬาเด่น  มีวินัย                       ก้าวหน้าไปพิทักษ์ภูเบนทร์  ของพวกเรา 

ขอขอบคุณ  โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์2 อำเภอขามสะแกแสง
                เอื้อเฟื้อไฟล์เพลง

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.19 MB