ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์

มือขวาถือคบเพลิงที่เปล่งประกายรัศมี  อยู่ภายในวงรอบชั้นใน

 มีชื่อโรงเรียน  อำเภอ  จังหวัด  อยู่ในวงรอบนอก


ความหมายของสัญลักษณ์

     1.  มือถือคบเพลิง หมายถึง ความมั่นคง  ยึดมั่น  เชื่อมั่น
     2. 
คบเพลิง  หมายถึง  ความสว่างสดใส
     3.  รัศมี หมายถึง ความมีชื่อเสียงทาง
การศึกษาไปทุกทิศทางดังรัศมีของคบเพลิง
     4.  ชื่อโรงเรียนอยู่ในวงกลม 
หมายถึง ความมั่นคง  ความอบอุ่น  ความปลอดภัย
     5.  วงกลมล้อมรอบ หมายถึง   อาณาเขตที่มั่นคง

สีประจำโรงเรียน
สีบานเย็น  หมายถึง  ความสวยสด  งดงาม  สดชื่น  เบิกบาน
สีกรมท่า    หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทน  เข้มแข็ง  มั่นคง