ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชพิทักษ์ภูเบนทร์

เนื้อร้อง-ทำนอง  นายภูเบนทร์  บุณยานุเคราะห์
                     (ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์2)

     พวกเราเหล่าชาวพิทักษ์ภูเบนทร์      นามเด่น  เป็นศรีสุขสดใส
รากฐาน   มั่นคง  ดั่งร่มไทร                  เฟื่องฟ้าชัย  ระบือไกลทั่วธานินท์
กรมท่า  ก้าวไป  ในวิทยาการ               กล่าวขับขาน  บานเย็น  เด่นสดใส
เรียนดี  กีฬาเด่น  มีวินัย                       ก้าวหน้าไปพิทักษ์ภูเบนทร์  ของพวกเรา 

ขอขอบคุณ  โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์2 อำเภอขามสะแกแสง
                เอื้อเฟื้อไฟล์เพลง

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.19 MB