ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ครูรดา พรจุติภัทร์
ผู้รับใบอนุญาต
สายตรงผู้รับใบอนุญาต

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

เกร็ดความรู้  
วันงดสูบบุหรี่โลก 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้พิธีไหว้ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันวิสาขบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้ประชาคมอาเซียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันอาสาฬหบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้
21 กันยายน วันสันติภาพสากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การสหประชาชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕
( จำนวน 12 รูป / ดู 90 ครั้ง )
ผู้บริหารและผู้แทนครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ณ จังหวัดอุดรธานี
( จำนวน 23 รูป / ดู 120 ครั้ง )
ผู้บริหารและผู้แทนครู ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐
( จำนวน 28 รูป / ดู 143 ครั้ง )
พิธีทำบุญ ๑๐๐ วัน คุณพ่อยอดบุณย์ พิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 45 รูป / ดู 186 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 70 รูป / ดู 95 ครั้ง )
พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 31 รูป / ดู 243 ครั้ง )
ผู้บริหารและผู้แทนครูอบรมปฏิบัติการ PBL ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 28 รูป / ดู 133 ครั้ง )
ผู้แทนผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)
( จำนวน 15 รูป / ดู 161 ครั้ง )
ผู้แทนครูและนักเรียนร่วมเตรียมความพร้อมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ
( จำนวน 30 รูป / ดู 232 ครั้ง )
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์
( จำนวน 50 รูป / ดู 207 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๖
( จำนวน 53 รูป / ดู 198 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 235 รูป / ดู 679 ครั้ง )