ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ครูรดา พรจุติภัทร์
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
สายตรงผู้รับใบอนุญาต

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
เกร็ดความรู้  
วันงดสูบบุหรี่โลก 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้พิธีไหว้ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันวิสาขบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้ประชาคมอาเซียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันอาสาฬหบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้
21 กันยายน วันสันติภาพสากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การสหประชาชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ภาพกิจกรรม

กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
( จำนวน 40 รูป / ดู 128 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐
( จำนวน 70 รูป / ดู 417 ครั้ง )
การป้องกันกำจัดยุงลาย มิถุนายน ๒๕๖๐
( จำนวน 18 รูป / ดู 73 ครั้ง )
ทบทวนพิธีสวนสนามลูกเสือเนตรนารี ให้ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 24 รูป / ดู 95 ครั้ง )
ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 11 รูป / ดู 64 ครั้ง )
ผลการประกวดคัดลายมือ ระบายสีภาพ และวาดภาพระบายสี วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 25 รูป / ดู 276 ครั้ง )
ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
( จำนวน 6 รูป / ดู 77 ครั้ง )
คุณครูประถมศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบอัตนัยตามรูปแบบ PISA
( จำนวน 55 รูป / ดู 45 ครั้ง )
ผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนครู เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการฯ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จ.ขอนแก่น
( จำนวน 19 รูป / ดู 21 ครั้ง )
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมวิสามัญ สมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.นครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
( จำนวน 6 รูป / ดู 9 ครั้ง )
ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีแก่ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
( จำนวน 9 รูป / ดู 11 ครั้ง )
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน "เลือกตั้งประธานนักเรียน" ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 73 รูป / ดู 34 ครั้ง )