ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ครูรดา พรจุติภัทร์
ผู้รับใบอนุญาต
สายตรงผู้รับใบอนุญาต

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

เกร็ดความรู้  
วันงดสูบบุหรี่โลก 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้พิธีไหว้ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันวิสาขบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้ประชาคมอาเซียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันอาสาฬหบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้
21 กันยายน วันสันติภาพสากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การสหประชาชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
( จำนวน 21 รูป / ดู 107 ครั้ง )
กิจกรรมโอวัลตินสมาร์ท
( จำนวน 11 รูป / ดู 112 ครั้ง )
กิจกรรม D.A.R.E ของพี่ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
( จำนวน 13 รูป / ดู 82 ครั้ง )
พี่ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมงาน Open House และชมการแสดงผลงานทางวิชาการ
( จำนวน 29 รูป / ดู 149 ครั้ง )
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 12 รูป / ดู 146 ครั้ง )
กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 69 รูป / ดู 329 ครั้ง )
กิจกรรมการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ประจำปีการศึกษา ๒
( จำนวน 91 รูป / ดู 474 ครั้ง )
กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง (ป.๑-๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 62 รูป / ดู 318 ครั้ง )
ผู้รับใบอนุญาตเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในงานวันวิชาการเอกชนนครราชสีมา
( จำนวน 13 รูป / ดู 167 ครั้ง )
ผลการแข่งขันการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันวิชาเอกชนนครราชสีมา ๑๒ ก.พ.๒๕๖๐
( จำนวน 76 รูป / ดู 771 ครั้ง )
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
( จำนวน 33 รูป / ดู 225 ครั้ง )
ผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
( จำนวน 26 รูป / ดู 148 ครั้ง )