ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ครูรดา พรจุติภัทร์
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
สายตรงผู้รับใบอนุญาต

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
เกร็ดความรู้  
วันงดสูบบุหรี่โลก 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้พิธีไหว้ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันวิสาขบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้ประชาคมอาเซียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันอาสาฬหบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้
21 กันยายน วันสันติภาพสากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การสหประชาชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแจกนมโรงเรียนและจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ในวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ได้ดำเนินการแจกอาหารเสริม (นมโรงเรียน) และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตมโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-ประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีท่านผู้ปกครองมาติดต่อขอรับนมและเงินมากกว่าร้อยละ ๘๐
หากท่านผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้ดำเนินการติดต่อขอรับเงินค่าอุปกรณ์และนมโรงเรียน ขอให้ท่านเร่งดำเนินการติดต่อฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ในเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยนำเอกสารสำเนาบัตรประชาชาของผู้รับฯ ๑ ฉบับพร้อมหนังสือแจ้งจากทางโรงเรียน ยื่นขอรับได้ที่ห้องกระจกหลังเสาธงตามวันและเวลาที่แจ้ง เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้รวบรวมเอกสารและสรุปฯขอมูลส่งสำนักงานเขตพื้นที่ ตามเวลาที่กำหนดต่อไปค่ะ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,21:50   อ่าน 342 ครั้ง