ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแจกไอศกรีมให้แก่น้องๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและวันปีใหม่ ๒๕๖๐
ในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๑๕-๑๕.๑๕ น. คุณครูรดา - คุณครูจิตติพงศ์ พรจุติภัทร์ ได้จัดให้มีการแจกไอศกรีมให้แก่น้องๆ ในระดับเตรียมอนุบาล, อนุบาลปีที่ ๑-๓ และ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
ณ โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมให้กำลังใจ และร่วมชมการแสดงและการละเล่นพื้นบ้านของน้องๆ นักเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ในกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,22:09   อ่าน 514 ครั้ง