ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ครูรดา พรจุติภัทร์
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
สายตรงผู้รับใบอนุญาต

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
เกร็ดความรู้  
วันงดสูบบุหรี่โลก 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้พิธีไหว้ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันวิสาขบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้ประชาคมอาเซียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันอาสาฬหบูชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เกร็ดความรู้
21 กันยายน วันสันติภาพสากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
องค์การสหประชาชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารร่วมกิจกรรมการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนฯ
ในวันที่ ๙ และ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ คุณครูรดา พรจุติภัทร์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และคุณครูพัฒน์นรี พรจุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ได้ร่วมกิจกรรมการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตร : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเอกชน
โดยในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้บริหารได้ร่วมศึกษาดูงานที่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี, โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย และโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง จ.หนองคาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทย, การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม, การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนครูปฐมวัย, การพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก และการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,22:27   อ่าน 299 ครั้ง