ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้แทนผู้บริหารและครู เข้าร่วมโครงการฯ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งความสุข
       วันที่ 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2560  คุณครูรดา  พรจุติภัทร์  ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ได้มอบหมายให้ คุณครูพัฒน์นรี  พรจุติภัทร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพิทัักษ์ภูเบนทร์ พร้อมด้วยคุณครูศรีนวล  ระนามกลาง  ผู้แทนครู  เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งความสุข ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา  จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2560,13:42   อ่าน 314 ครั้ง