ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนครู เข้าร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนฯ ประจำปี 2560
        วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 คุณครูรดา พรจุติภัทร์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ได้มอบหมายให้คุณครูพัฒน์นรี พรจุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูนงเยาว์ ขวัญสุริยะ ผู้แทนครู เข้าร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 1 และศูนย์พัฒนาการศึกษาที่ 17 ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมทางการศึกษาเอกชน
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2560,14:44   อ่าน 120 ครั้ง