ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและผู้แทนครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี 2560
         วันที่  5-7 สิงหาคม 2560  คุณครูรดา พรจุติภัทร์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ได้มอบหมายให้คุณครูพัฒน์นรี พรจุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูนงเยาว์ ขวัญสุริยะ ผู้แทนครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560 ตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชนระยะที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสบายโฮเทล
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2560,14:53   อ่าน 299 ครั้ง