ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2560
         วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 คุณครูรดา พรจุติภัทร์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ พร้อมด้วยคุณครูจิตติพงศ์ พรจุติภัทร์ , ผู้แทนครูระดับประถมศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวและฟังธรรม เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดใหม่สุนทร ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
         ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจากพระอาจารย์พระมหาสังวาลย์ ปญฺญาทีโป มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2560,15:00   อ่าน 460 ครั้ง