ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
     วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๐ ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น ณ บริเวณสนามโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ โดยมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ การแข่งขันเตะกล่อง, ชักกะเย่อ, วิ่งซุปเปอร์แมน ฯลฯ โดยในปีการศึกษานี้ ฝ่ายกิจกรรมได้เน้นการจัดกิจกรรมโดยเน้นความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ขอขอบคุณภาพถ่ายกิจกรรมจากคุณครูทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2560,19:23   อ่าน 454 ครั้ง