ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕/๒
          วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ คุณครูพัฒน์นรี พรจุติภัทร์  ผู้แทนผู้บริหาร พร้อมด้วยคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑-๒/๔ และครูพิเศษ ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๗ คน ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
       
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2561,18:22   อ่าน 153 ครั้ง