ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๕/๓
         วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ คุณครูพัฒน์นรี พรจุติภัทร์  ผู้แทนผู้บริหาร พร้อมด้วยคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑-๓/๔ และครูพิเศษ ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๕ คน ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2561,18:41   อ่าน 320 ครั้ง