ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็ก ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
          วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑  คุณครูรดา พรจุติภัทร์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ปีใหม่ ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ซึ่งในภาคเช้ามีกิจกรรมการแสดงการละเล่นพื้นบ้านไทยของน้องๆ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ และในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการจับสลากของขวัญ ซึ่งของขวัญทั้งหมดนั้นโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ปกครอง รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ที่ได้ร่วมสนับสนุนให้
          ณ โอกาสนี้ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมชมกิจกรรมวันเด็ก ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2561,18:51   อ่าน 494 ครั้ง