ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็กและวันวิชาการ
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์  โดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดให้มีกิจกรรมวันวิชาการ วันปีใหม่ วันเด็ก ประจำปี 2562 ขึ้น วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  เวลา 08:30-15.00 น. โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น การแสดงของคุณครู การละเล่นพื้นบ้าน นิทรรศการวิชาการของนักนักเรียนระดับดับชั้นอนุบาล 1- ป.6 การแต่งกายแฟนซีของคุณครู การแจกของรางวัลและขนมมากมาย
ณ โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2562,19:18   อ่าน 592 ครั้ง