ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้แทนครูอบรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วันที่ ๕ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ คุณครูรดา พรจุติภัทร์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ พร้อมด้วยคุณครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน ๗ คน ได้แก่ ครูเกษร สุขรัตนปรีชา, ครูพันทิพา เลิศชลาธาร, ครูจันทร์เพ็ญ พรมเจียม, ครูเกศิณี วิเชียรวรรณกูล, ครูเนาวรัตน์ ด่านโคกสูง, ครูธนรัตน์ พรมเจียม และครูมงคล สว่างเวียง ได้เข้าร่วมการอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ทแอนด์สปา นครราชสีมา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปสกช.) 
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,10:12   อ่าน 351 ครั้ง