ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้แทนครูปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย
วันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ คุณครูสาธิยา สัมฤทธิ์นอก หัวหน้าแผนกปฐมวัย และ คุณครูศรีนวล ระนามกลาง หัวหน้าระดับอนุบาลปีที่ ๓ ได้เข้าร่วมการอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย (High Scope) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปสกช.)
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,10:17   อ่าน 360 ครั้ง