ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและครูปฐมวัยร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ WALK RALLY วิชาการ
วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ คุณครูพัฒน์นรี พรจุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ พร้อมด้วยผู้แทนครูและครูพี่เลี้ยง ระดับปฐมวัย ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ WALK RALLY วิชาการบูรณาการทักษะวิชา Happy Children build Happy Society ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากลภายใต้หลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ณ โรงแรมสบายโฮเตล จ.นครราชสีมา
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,10:22   อ่าน 279 ครั้ง