ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวฯ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ครูพัฒน์นรี พรจุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ พร้อมด้วย ครูปราโมทย์ โสภา (งานคลินิกเสมารักษ์), ครูนภาพัฒน์ ชนากลาง, ครูกมลทิพย์ แป้นกลาง, ครูกัณณภัทร รัชไทยศักดิ์ (งานกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข) และ ครูธนรัตน์ พรมเจียม (งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ #โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา อ.สูงเนิน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร และมีความโดดเด่นในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และโครงการ To Be Number 1 พร้อมนี้ ผู้แทนจากโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขร่วมกับโรงเรียนอนุบาลอัจฉราและโรงเรียนเครือข่ายอีก 4 โรงเรียน // คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลอัจฉรา ที่ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมถอดบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ได้เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,10:32   อ่าน 565 ครั้ง