ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning by PLC
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 คุณครูรดา พรจุติภัทร์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ และ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนที่ 6 ร่วมกับ คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเครือข่ายฯที่ 6 ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)” ให้กับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนในเครือข่ายฯที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก #นายสุวิทย์ ศรีฉาย อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และ #ดร.วาสนา เชื่อลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายตลอดระยะเวลา 2 วัน // การอบรมฯ ในครั้งนี้ คณะทำงานโครงการ TFE (Teams For Education) โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานทางวิชาการในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,10:48   อ่าน 266 ครั้ง