ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีรับวุฒิบัตรประจำปี 2560
     วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ได้จัดพิธีรับวุฒิบัตรประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ โดยมีครูรดา พรจุติภัทร์ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 143 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 131 คน รวมมีนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้นจำนวน  274 คน  
     ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีรับวุฒิบัตรในครั้งนี้ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ด้วยดีเสมอมา // ขอขอบคุณภาพถ่ายกิจกรรมจากคุณครูกัณณภัทร รัชไทยศักดิ์ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 226 ครั้ง