ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งวันจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียน NEW!!!

เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านเพื่อทราบค่ะ

โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ขอแจ้งกำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ดังนี้

๑. จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนทุกระดับชั้น (ยกเว้นเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีสามัญ) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เท่านั้น

๒. จำหน่ายชุดการเรียน และหนังสือเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น 
๒.๑ ระดับอนุบาลปีที่ ๑-๓ สั่งจองชุดการเรียน ในวันที่ ๑๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ และนำใบเสร็จรับเงิน มอบให้คุณครูประจำชั้นเพื่อเบิกชุดการเรียนหลังเปิดภาคเรียนที่ ๑ ซึ่งคุณครูประจำชั้นจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง
๒.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ สั่งจองและซื้อหนังสือเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เท่านั้น (สำหรับผู้ที่ได้ชำระเงินและสั่งจองไว้แล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินมาติดต่อขอรับหนังสือเรียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เช่นกันค่ะ)

๓. ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารหลังเสาธง ภายในโรงเรียน

๔. นักเรียนทุกคน (ยกเว้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นเตรียมอนุบาล) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไปแล้ว

‪#‎ตั้งแต่วันที่‬ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทางโรงเรียนขอ "งดจำหน่าย "เครื่องแบบนักเรียนและสั่งจองหนังสือเรียนในทุกกรณีค่ะ#

จึงขอแจ้งมายังท่านผู้ปกครองทุกท่านเพื่อทราบและดำเนินการติดต่อซื้อเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียนตามวันและเวลาที่ได้แจ้งมาแล้วด้วยค่ะ // ขอบพระคุณค่ะ

โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2559,00:00   อ่าน 377 ครั้ง