ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มต่างๆ ที่คุณครูต้องใช้....
แจ้งคุณครูทุกท่านเพื่อทราบ
   งานวิชาการได้รวบรวมเกณฑ์การประเมินนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีความสมบูรณ์และตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ขอให้คุณครูดาวน์โหลดเอกสารตามรายวิชาที่สอน จากบล็อค " ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร " ทางด้านขวามือของหน้าเว็ปเพจ  และนำไปใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษานี้เป็นต้นไปค่ะ

งานวิชาการ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2555,12:47   อ่าน 1989 ครั้ง