ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนประจำปี 2562 (อ่าน 141) 02 ม.ค. 62
รับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาปฐมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ (ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เท่านั้น) (อ่าน 268) 31 ส.ค. 61
กำหนดการกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 254) 26 เม.ย. 61
พิธีรับวุฒิบัตรประจำปี 2560 (อ่าน 270) 22 มี.ค. 61
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 287) 20 มี.ค. 61
กำหนดการเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 (อ่าน 312) 16 ก.พ. 61
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 364) 31 ธ.ค. 60
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 299) 16 ต.ค. 60
กำหนดการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 286) 09 ก.ย. 60
กำหนดการต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 327) 09 พ.ค. 60
กำหนดการการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 357) 09 พ.ค. 60
(อ่าน 309) 13 ต.ค. 59
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 359) 28 ก.ค. 59
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 709) 09 มิ.ย. 59
ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนสวมเสื้อสีเหลืองหรือโทนสีเหลือง ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (อ่าน 542) 08 มิ.ย. 59
แจ้งวันจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียน NEW!!! (อ่าน 402) 22 เม.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสาร (อ่าน 415) 29 ม.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (อ่าน 421) 09 ก.ค. 58
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 538) 19 ก.พ. 58
แบบฟอร์มต่างๆ ที่คุณครูต้องใช้.... (อ่าน 2013) 21 ส.ค. 55