ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หลวงปู่แจ้ง ฉินฺนมนฺโท
ชื่ออาจารย์ : ครูเนาวรัตน์ ด่านโคกสูง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2555,11:06  อ่าน 4498 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อิเหนา
ชื่ออาจารย์ : ครูสุชาวดี สมรูป
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,18:55  อ่าน 4111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขนมมงคล ๙ อย่าง
ชื่ออาจารย์ : ครูจันทร์เพ็ญ พรมเจียม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2555,09:13  อ่าน 4335 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ้าไหม...พื้นเมือง
ชื่ออาจารย์ : ครูพันทิพา เลิศชลาธาร
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2555,20:23  อ่าน 3544 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ว่าด้วยเรื่องของ ฝา...แฝด
ชื่ออาจารย์ : ครูรัตนา ปลั่งกลาง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2555,14:14  อ่าน 3393 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การตัดเกรดด้วย MS-Excel
ชื่ออาจารย์ : ครูประภาพร ปลีกลาง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2555,16:48  อ่าน 3650 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การลบเลข...ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : ครูเกษร สุขรัตนปรีชา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2555,16:41  อ่าน 2736 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : ครูนงเยาว์ ขวัญสุริยะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2555,16:30  อ่าน 5227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สวนพุทธมณฑล นครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : ครูลดาวัลย์ รัชไทยศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2555,11:02  อ่าน 3696 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตคิดสนุก..กับครูมงคล (ตอน การคูณเลขสองจำนวนและมากกว่า ด้วย 11)
ชื่ออาจารย์ : ครูมงคล สว่างเวียง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2555,14:33  อ่าน 4671 ครั้ง
รายละเอียด..